Вітаємо Вас на сайті кафедри

Фізіології

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Правила роботи та дотримання заходів безпеки на період карантину на кафедрі фізіології:

1. Працівники кафедри та студенти з симптомами ГРВІ та підвищенною температурою не допускаються до роботи та навчального процесу (у разі виникнення симптомів-повідомити керівництво та викладача);

2. Наявність засобів індивідуального захисту у працівників кафедри (мед.маска,санітайзер);

3. Наявність дезинфікуючих засобів для рук в кожній аудиторії;

4. Вхід студентів до навчальних приміщень дозволяється тільки при наявності захисної маски;

5. Дотримання дистанції 1,5 м між студентами;

6. Обмежити пересування студентами приміщень;

7. Провітрювання навчальних приміщень після кожного заняття.

Rules of work and observance of safety measures for the period of quarantine at the Department of Physiology:

1. Employees of the department and students ,which have a cold and fever are not allowed to work and study (in case of symptoms, notify management and teacher);

2. Availability of personal protective equipment for employees of the department (medical mask, sanitizer);

3. Students are allowed to enter the classrooms only in the presence of a protective mask;

4. Observance of distance of 1,5 m between students;

5. Restrict students' movement of premises;

6. Ventilation of educational premises after each lesson.

7. Availability of hand sanitizers in each classroom;


Règles de travail et respect des mesures de sécurité pour la période de quarantaine au Département Physiologie:

1. Les employés du département et les étudiants qui ont un rhume et de la fièvre ou (et) de la toux ne sont pas autorisés à travailler et à étudier (en cas de symptômes, avertir la direction et l'enseignant);

2. Disponibilité d'équipements de protection individuelle pour les employés du département (masque médical, désinfectant);

3. Les étudiants sont autorisés à entrer dans les salles de classe uniquement en présence d'un masque médical;

4. L'observation de la distance de 1,5 m entre les élèves;

5. La restriction de déplacements des étudiants dans les salles;

6. Ventilation des salles pédagogiques après chaque cours


Увага!

Єдиним офіційним сайтом Дніпровського державного медичного університету є

http://dsma.dp.ua. За інформацію, надану від імені "ДДМУ" на інших сайтах, Університет відповідальності не несе.

Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Університету, з обов`язковим

вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*_____; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ №______».